მე-9 კლასის კვლევა გეოგრაფიაში

„ეკონიმიკური აქტოვობებისა და ენერგიების“ შესწავლის შემდეგ მე-9 კლასელთა სამმა ჯგუფმა ჩაატარა კვლევა შემდეგ თემებზე:

  1. ადგილმდებარეობის გავლენა „ისთ ფოინთზე“;
  2. „ხილიანი“- ქარხნის ადგილმდებარეობის განმსაზღვრელი მიზეზები და შედეგები;
  3. საზოგადოებრივი აზრის კვლევა განახლებადი და არაგანახლებადი ენერგიების გამოყენებისა და გარემოზე მისი გავლენის შესახებ.

საბოლოო პრეზენტაციაში მოსწავლეებმა მკაფიოდ ჩამოაყალიბეს კვლევის მეთოდები და შედეგები, გამოავლინეს თემის ღრმა ცოდნა და ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენების უნარი.