გლობალური კამპანია – შეანელე

BGS-ელები გლობალურ კამპანია „შეანელე“-ს შეუერთდნენ, რომელსაც ფონდი „პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისათვის“ ახორციელებს. აუცილებელია ბავშვებმა კიდევ ერთხელ გაიაზრონ, თუ რა მნიშვნელოვანია საკუთარ და სხვა ადამიანის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა.