14 აპრილი – ქართული ენის დღე

“ენა ხომ აკი ყველა დიდად კარგია, მაგრამ მაინც მხოლოდღა მშობლიური. ბავშვს დედის მუცელში მშვენივრად ესმის და არჩევს კიდევაც ცალკეულ სიტყვებსა და ცნებებს. მისი სმენა ეჩვევა იმ ენას, რომელზეც გარშემო მყოფნი საუბრობენ.” გურამ დოჩანაშვილი.