x
B G S S c h o o l
 

მე-3ა კლასში ჩატარდა პროექტი “როგორ გავუფრთხილდეთ ჯანმრთელობას”.

პროექტის მიზანი იყო მოსწავლეები გაცნობოდნენ ინფორმაციას ადამიანის ორგანიზმის სწორად ფუნქციონირების შესახებ, ჯანმრთელობის საკითხებს, პირად ჰიგიენას, სწორად კვების მნიშვნელობას.
პროექტის მიმდინარეობისას ჩართული იყო სკოლის ექიმი. ბავშვებმა დაამზადეს პლაკატები, რომლებიც წარმოადგინეს პრეზენტაციის სახით