გასვლითი გაკვეთილები ფიზიკასა და ხელოვნებაში

გასვლითი გაკვეთილები ფიზიკასა და ხელოვნებაში

XI კლასის მოსწავლეებს ფიზიკაში ჩაუტარდათ გასვლითი გაკვეთილი სახალისო მეცნიერებათა მუზეუმში. ექსპერიმენტორიუმში გამოფენილი ყველა ექსპონატი ინტერაქტიულია და ამდენად მეტად მნიშვნელოვანი. გაკვეთილი იყო საინტერესო და სახალისო. მოსწავლეებმა შეაჯამეს თავიანთი ცოდნა და გამოთქვეს საინტერესო მოსაზრებები. IX, X და XI კლასების მოსწავლეებმა დ. შევარდნაძის სრულად