სწორი ფორმა

აღდგომას ერთმანეთს ასე ვესალმებით – ქრისტე აღდგა ან აღსდგა!
და რომელია სწორი ფორმა? ამ საკითხზე ხშირად მსჯელობენ. გრამატიკული ნორმების მიხედვით სწორია – აღდგა, რადგან ზმნა ერთპირიანია და შეეწყობა მხოლოდ მესამე სუბიექტური პირი. აღდგა არის გრამატიკულად სწორი, აღსდგა კი – ტრადიციული ფორმა.
მასალა მოამზადა X კლასის მოსწავლე – ნიკა დათიაშვილმა