სიტყვის ძალა

სიტყვის ძალა

რამდენიმე წლის წინ იაპონიაში წყლის მიკროსკოპული კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ წყალთან წარმოთქმული დადებითი სიტყვა საოცრად აისახება მის სტრუქტურაზე. მოგეხსენებათ, ადამიანის სხეულის 80% სწორედ წყლისაგან შედგება და, შესაბამისად, ყოველი უარყოფითი თუ დადებითი სიტყვა წყალზეც ზემოქმედებს.

ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, იანვრის თემა გახლდათ სიტყვის ძალა. დაწყებით საფეხურზე, ორი კვირის განმავლობაში, მოსწავლეებს მხოლოდ კეთილი სიტყვით უნდა მიემართათ ერთმანეთისათვის. ვიმედოვნებთ, რომ ხანგრძლივი დროით ჩატარებული აქტივობა კარგ გავლენას მოახდენს ბავშვებზე და კიდევ უფრო მეგობრულს გახდის ჩვენს სასკოლო ცხოვრებას.