სახელმძღვანელოები

ორი პროგრამით (ეროვნული და საერთაშორისო) პარალელურად სწავლების პირობებში, სკოლის მოსწავლეები იყენებენ როგორც ქართულ, ისე ინგლისურ გრიფირებულ სახელმძღვანელოებს.

სკოლა საშუალებას აძლევს მოსწავლეებსა და მათ მშობლებს სასწავლო წლის დაწყებისთანავე პირდაპირ სკოლის ბაზაზე შეიძინონ როგორც ბრიტანეთიდან გამოწერილი, ისე ქართული გამომცემლობებიდან მოტანილი გრიფირებული სახელმძღვანელოები.