საახალწლო ღონისძიება თანამშრომლებისთვის

საახალწლო ღონისძიება თანამშრომლებისთვის

29 დეკემბერს თანამშრომლებისათვის საახალწლო წვეულება გაიმართა სკოლაში. ყველა
დეპარტამენტმა საინტერესო ნომერი წარმოადგინა, ჩატარდა თამაშები და კონკურსები,
მუსიკალური და საცეკვაო ნომრები ცვლიდა ერთამანეთს. დატვირთული სემესტრის
ბოლო დღე ხალისიანი აღმოჩნდა.