ოკუპაციის მუზეუმში

საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმი

VIII და IX კლასის მოსწავლეებს ისტორია/History გაკვეთილის ფარგლებში გასვლითი გაკვეთილი ჩაუტარდათ საბჭოთა ოკუპაციის მუზეუმში.

მოსწავლეებს საშუალება მიეცათ ნათლად აღექვათ საქართველოს ოკუპაციის პროცესი და მისი შედეგები.

ეს ყოველივე საშუალებას მისცემს მათ კარგად გაიაზრონ ქართული ისტორიული გამოცდილება XXI საუკუნის საერთო გეოპოლიტიკურ და ისტორიულ კონტექსტში.