მხიარული სტარტები IV კლასი

მხიარული სტარტები IV კლასი

V კლასს ჩაუტარდა მხიარული სტარტები თემაზე “საგზაო მოძრაობის ნიშნები”. სამოქალაქო თავდაცვისა და უსაფრთხოების გაკვეთილზე კენჭისყრით შერჩეული 2 გუნდი ეჯიბრებოდა ერთმანეთს.