ხელახალი ექვსწლიანი ავტორიზაცია

გილოცავთ !!!

სკოლამ ნოემბერში სახელმწიფოსაგან ხელახალი ექვსწლიანი ავტორიზაცია მიიღო. მადლობას მოვახსენებთ კომპეტენტურ ექსპერტებს სკოლაში სამდღიანი ნაყოფიერი შრომისათვის, მათ დასკვნაში ასახული უმაღლესი შეფასებისათვის, საავტორიზაციო საბჭოს კი ჩვენი სკოლისათვის გაზრდილი კონტიგენტის (267 მოსწავლე) გადაწყვეტილების მიღებისათვის.