ღია კარის დღე

გთხოვთ ჩაინიშნოთ 22 თებერვლის 12:00 საათი.
ეს გახლავთ BGS-ის ღია კარის დღე დაინტერესებული მშობლებისა და მოსწავლეებისათვის.
გთხოვთ, გაავრცელოთ ინფორმაცია.
მობრძანდით ბავშვებთან ერთად, მათ სახალისო აქტივობები ელოდებათ.