გაყოფილი კლასები

BGS ზედმიწევნით იცავს ჯანმრთელობის სამინისტროსა და ეპიდემიოლოგების მიერ დაწესებულ სასწავლო პროცესთან დაკავშირებულ ყველა რეგულაციას. სწორედ ამასთან დაკავშირებით გვაქვს სიახლე, რომელიც კერამიკისა და ცეკვის გაკვეთილებს ეხება. იმ კლასებში სადაც 14 მოსწავლეზე მეტია ეს გაკვეთილები გაყოფილ კლასებთან მიმდინარეობს. მაგალითად, IIIa კლასის ერთი განაკვეთი (7 მოსწავლე) ესწრება კერამიკის გაკვეთილს, ხოლო კლასის მეორე ნაწილი (7 მოსწავლე) – ცეკვავს.