განახლებული დიალოგები

განახლებული დიალოგები

უკვე 2 წელია, BGS-ში ხორციელდება „დიალოგების“ პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს მოსწავლეთა აზროვნების უნარის განვითარებასა და ფასეულობათა სწორი სისტემის ჩამოყალიბებას.

წლევანდელი სასწავლო წლისათვის, მოსწავლეებს ვთავაზობთ ამ პროექტის განახლებულ ვარიანტს, რომელიც ყველა კლასში შემდეგი თემატიკით წარიმართება:

  • I-V კლასები – მე და სამყარო
  • VI – VII კლასები – სიბრძნის სიყვარული
  • VIII – IX კლასები – ნაციონალური იდენტობა
  • X – XI კლასი – თანამედროვე გამოწვევები

გაკვეთილები სრულად ინტერაქტიურია – დავალებებისა და ნიშნების გარეშე, რაც კიდევ უფრო სახალისოს ხდის ჩვენს შეხვედრებს.