ერთი უფორმო დღე სკოლაში ქველმოქმედებისათვის!

ყოველ წელიწადს, ერთ რომელიმე სასწავლო დღეს, სკოლის მოსწავლეები – უფორმოდ, ხოლო პედაგოგები, დირექციისა და ადმინისტრაციის თანამშრომლები – თავისუფლად ჩაცმულები მოდიან სკოლაში .
განსაკუთრებლად გახალისებული ბავშვები და მასწავლებლები 5 ლარის ოდენობით შესაწირს იხდიან. შემოსული თანხა ქველმოქმედებისათვის გამოიყენება.
წლევანდელი 20 აპრილის შესაწირი 1115 ლარი, ლოგოპედის მომსახურეობის ასანაზღაურებლად, ჩვენს ბენეფიციარს, ცოტნე მიქუტიშვილს გადაეცემა.