ეკოცნობიერება – მწვანე საფარის მნიშვნელობა

მწვანე საფარის მნიშვნელობა

წმინდა გიორგის სახელობის ბრიტანულ-ქართული სკოლის I-a კლასის მოსწავლეებმა წარმოადგინეს სოციალური პროექტი “ეკოცნობიერება – მწვანე საფარის მნიშვნელობა”.

 • პროექტის ფარგლებში:
  მოსწავლეებმა დაათვალიერეს სკოლის მიმდებარე ტერიტორია – წიწვოვანი ხეებით დაფარული მინი ტყე;
 • გამოთქვეს სურვილი მეტი ინფორმაცია მიეღოთ ტყის მნიშვნელობაზე და მონაწილეობა მიეღოთ დანაგვიანებული ტყის დასუფთავებაში;
 • მოისმინეს ვაჟა-ფშაველას მოთხრობა – “ტყე ტიროდა”;
 • ნახეს ვიდეო რგოლი (გადაცემა – გარემოს დაცვის მსოფლიო დღე – World Environment Day – გადაცემა “ეკოვიზია” – “Ecovision” TV Show);
 • მოისმინეს მინი ლექცია;
 • კლასი დაიყო სამ ჯგუფად. თითოეულმა ჯგუფმა დაწერა ზღაპარი ტყის “გულისტკივილზე”, დაურთო ილუსრტაცია და შექმნა წიგნი;
 • “როგორ გავაცინოთ ტყე”? – ამ პრობლემის გადასაჭრელად პატარა ბუნებისდამცველებმა დაასუფთავეს ტერიტორია;
 • პროექტმა გამოავლინა მოსწავლეთა დაინტერესება და წარმოაჩინა მათი უნარები (აზროვნება, მსჯელობა, თანამშრომლოა, შემოქმედებითობა);
 • მოსწავლეებმა პროექტის საშუალებით თავი მოუყარეს წინარე ცოდნას, შეიძინეს ახალი და აიმაღლეს სამოქალაქო და ეკოცნობიერება.