მოსწავლეთა საბჭო

უკვე რამდენიმე წელია, სკოლაში აქტიურად მუშაობს მოსწავლეთა საბჭო, რომელშიც ყველა კლასს თავისი წარმომადგენელი ჰყავს.