1 ოქტომბერი – „ბავშვთა დაცვის დღე“!

1 ოქტომბერი – „ბავშვთა დაცვის დღე“!