ჩემი დიდგორი – „გასვლითი გაკვეთილი“

X კლასის მოსწავლეებმა  მონაწილეობა მიიღეს საგამოფენო-საგანმანათლებლო პროექტში – „ჩემი დიდგორი“, რომელიც „ძლევაი საკვირველის“ 900 წლის საიუბილეოდ  გაიმართა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.