6 მაისი – ქველმოქმედების დღე

6 მაისი – ქველმოქმედების დღე