სერტიფიკატების გადაცემა

certificate-presentation

გილოცავთ!

ბრიტანეთიდან ჩვენი მოსწავლეების საუკეთესო საერთაშორისო საგამოცდო შედეგების დამადასტურებელი სერტიფიკატები მივიღეთ!

BGS-ის მოსწავლეთა რეზულტატები ბრიტანეთის ამავე ტიპის საგამოცდო შედეგებზე მაღალი აღმოჩნდა!

2016 წლის ზაფხულის სესიის შედეგებმა წარმოაჩინა ორი საუკეთესო შედეგის მქონე მოსწავლე:

• ირაკლი გოდერძიშვილი – 6 საგამოცდო რეგისტრაცია, აქედან ექვსივეს შედეგია A*.
• ქეთევან ხააძე – 6 საგამოცდო რეგისტრაციიდან 4 A* და 2 A.

სკოლის გადაწყვეტილებით ირაკლი გოდერძიშვილს დაენიშნა ერთწლიანი სტიპენდია.