2018 წლის აკადემიური კალენდარი

2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი

I-XI კლასი
 • I სემესტრი – 17 სექტემბერი – 28 დეკემბერი
 • II სემესტრი – 14 იანვარი – 14 ივნისი
 • 17 ივნისი – 21 ივნისი – საგამოცდო კვირა

 

XII კლასი
 • I სემესტრი – 17 სექტემბერი – 28 დეკემბერი
 • II სემესტრი – 14 იანვარი – 17 მაისი

 

სასწავლო წლის განმავლობაში უქმე დღეებია:

 • 3 ნოემბრიდან 11 ნოემბრის ჩათვლით – საშემოდგომო არდადეგები;
 • 23 ნოემბერი -გიორგობის დღესასწაული;
 • 29 დეკემბრიდან 13 იანვრის ჩათვლით – ზამთრის არდადეგები;
 • 2 მარტიდან 10 მარტის ჩათვლით – საგაზაფხულო არდადეგები;
 • 9 აპრილი;
 • 24 აპრილიდან 29 აპრილის ჩათვლით – სააღდგომო არდადეგები;
 • 9 მაისი – ფაშიზმზე გამარჯვების დღე.