6 მაისი უმცროსკლასელებისათვის

დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეებმა დღე განსხავავებულად დაიწყეს.

თავიდან შეხვდნენ დამრიგებლებს, რომლებიც ესაუბრნენ მათ გიორგობის შესახებ, შემდგომ ბავშვები გადანაწილდნენ თავიანთი სურვილით შერჩეულ საგნებზე დასასწრებლად, რომლებიც სახალისოდ და განსხავავებული ფორმატით იყო დაგეგმილი.

ჩატარდა: ჭადრაკის ტურნირი, სახალისო მათემატიკა, ხელოვნება, დიალოგები, სახალისო ინგლისური.

I a Grade Generalist Antadze

I alpha Grade Generalist Sanikidze

II a Grade Generalist Kvinchia

II alpha Grade Generalist Dolidze

III a Grade Generalist Pataridze

III alpha Grade Generalist Mdinaradze

III Grade Funny Math Gelashvili

IV a Grade Generalist Gelashvili

IV alpha Grade Generalist Basilashvili

IV Grade English Iska Labartkhava

IV Grade Art Khatuna Phiphia

IV Grade Funny Maths Vacheishvili

V a Grade Generalist Bendeliani

V alpha Grade Generalist Matozashvili

V Grade English Iska Labartkhava

V Grade Funny Maths Vacheishvili